Chodník Dolní Roveň

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Dolní Roveň
Zahájení projektu: 29.7.2019
Ukončení projektu: 20.12.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku (SO 102 a 103) pro pěší při místní komunikaci v Dolní Rovni vedoucí za tokem Lodrantka souběžně s komunikací II/322 v úseku od centra obce po lokalitu u prodejny potravin v Horní Rovni. V rámci projektu bude kompletně zrekonstruován chodník pro chodce, jehož povrch, obruby a další prvky již dožily, a který zároveň nesplňuje požadavky na bezbariérovou dostupnost. Projekt bude mít mimořádný přínos pro bezpečný pohyb chodců v obci a zejména pro bezpečnost

Výše dotace EU: 1 110 754,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 58 460,75 Kč
 
Celková částka: 1 169 215,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena