Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: MĚSTO TURNOV
Zahájení projektu: 11.6.2018
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předkládaný projekt reaguje na nedostatečnou bezpečnost pohybu chodců ve městě Turnov, část Mašov. Městskou část protíná hlavní páteřní komunikace III/27926. Komunikace je zatížena vysokou intenzitou dopravy. Realizací projektu dojde k vybudování chodníku, který bude navazovat na stávající chodník a připojí další, rozsáhlou část obce. V dílčích částech pak projekt řeší bezpečné napojení železniční a autobusové dopravy a přístup od zastávek hromadné dopravy pro občany dojíždějící za prací.

Výše dotace EU: 4 374 970,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 230 261,62 Kč
 
Celková částka: 4 605 232,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena