Hořice - lávka přes silnici I/35

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Hořice
Zahájení projektu: 27.5.2015
Ukončení projektu: 30.9.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Mimoúrovňové křížení stezky pro pěší a cyklisty přes frekventovanou mezinárodní silnici první třídy E442 (I/35), která propojí místní část Libonice a obce na jihozápad s městem Hořice.

Výše dotace EU: 4 999 999,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 263 157,90 Kč
 
Celková částka: 5 263 158,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena