Úvod > Hořice - lávka přes silnici I-35
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hořice
Zahájení projektu: 27.5.2015
Ukončení projektu: 30.9.2018
Téma projektu: CLLD
Výzva: 1.výzva MAS Podchlumí-IROP-Bezpečná doprava
Výše dotace EU: 4 999 999,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 263 157,90 Kč
 
Celková částka: 5 263 158,00 Kč