Jazyková učebna

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Libchavy
Zahájení projektu: 11.9.2019
Ukončení projektu: 31.12.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vybudování jazykové učebny základní školy Libchavy. Základní škola dosud jazykovou učebnu nemá, což se negativně projevuje v kvalitě výuky cizích jazyků. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků v základní škole a zvýšení zájmu žáků o cizí jazyky.

Výše dotace EU: 1 300 241,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 68 433,75 Kč
 
Celková částka: 1 368 675,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena