Úvod > Projekty > Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

Doporučené projekty

 • Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov

  Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je vybudování stezky pro provoz cyklistů v katastrálním území Oldřišov v délce 1.497 m. Stezka propojuje polní cestu v katastrálním území Opava-Kateřinky a místní komunikaci z Pustých Jakartic na území obce Oldřišov. Stávající cyklistické propojení mezi obcí Oldřišov a městem...

  Příjemce: Obec Oldřišov
  Ukončení projektu: 31.01.2019
 • Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Dokončený Regionální rozvoj

  Ve Dvoře Králové nad Labem chybí v současné době prostory pro zřízení sdílené učebny informatiky a robotiky, která by mohla sloužit jako sdílená učebna pro všechny základní školy, které se nacházejí na území města. Jako řešení se jeví možnost vybudovat tuto učebnu na Střední škole informatiky a...

  Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem akce je regenerace cest zámeckého parku, která řeší úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a doplnění venkovního mobiliáře spočívající ve výměně stávajících laviček. Realizací projektu dojde k obnově cestní sítě do autentické podoby, ke zvýšení...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 01.06.2020