Úvod > Jazyková učebna v ZŠ Petříkov
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Petříkov
Zahájení projektu: 1.10.2017
Ukončení projektu: 31.10.2018
Téma projektu: CLLD
Výzva: 6.výzva MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
Výše dotace EU: 1 424 810,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 74 990,00 Kč
 
Celková částka: 1 499 800,00 Kč