Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Nové Sedlo
Zahájení projektu: 1.2.2017
Ukončení projektu: 16.9.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ Nové Sedlo. Celková modernizace odborných učeben je vedena za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. V rámci projektu dojde k vybudování laboratoře, která bude sloužit jako přírodovědná učebna a modernizaci dílen pro polytechnickou výuku. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a pořízeno vybavení.

Výše dotace EU: 3 811 725,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 200 617,13 Kč
 
Celková částka: 4 012 343,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena