Modernizace jazykové učebny v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Česká Třebová
Zahájení projektu: 1.1.2017
Ukončení projektu: 31.8.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je modernizace jazykové učebny v prostorách ZŠ Česká Třebová, ve kterých probíhá výuka všech tříd II. stupně základní školy. Výuka v učebně se týká předmětů, které navazují na klíčovou kompetenci - komunikace v cizích jazycích.

Výše dotace EU: 747 060,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 318,95 Kč
 
Celková částka: 786 379,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena