Modernizace odborných učeben

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary
Zahájení projektu: 20.1.2017
Ukončení projektu: 30.9.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Realizací projektu bude modernizována Učebna pracovních činností (součástí učebny je dílna, keramická dílna a tkalcovna) pro výuku předmětu člověk a svět práce a fyziky. Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Výše dotace EU: 4 204 659,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 221 297,85 Kč
 
Celková částka: 4 425 957,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena