Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Česká Třebová
Zahájení projektu: 25.7.2019
Ukončení projektu: 30.9.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Výstupem navrhovaného projektu bude modernizace učebny dílen, jelikož stávající stav je již pro výuku žáků nevyhovující. Aktivitami projektu budou tedy drobné stavební úpravy a především pořízení vybavení nezbytného pro zlepšení kvality výuky.

Výše dotace EU: 1 499 946,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 78 944,58 Kč
 
Celková částka: 1 578 892,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena