Modernizace učebny IT

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Libchavy
Zahájení projektu: 11.7.2019
Ukončení projektu: 31.12.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je modernizace počítačové učebny základní školy Libchavy, vč. bezbariérového provedení přilehlého WC . Modernizovaná učebna umožní zkvalitnění výuky informačních technologií i rámci vzdělávacích oblastí ŽŠ. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků v základní škole a zvýšení zájmu žáků o vzdělávání a práci s PC a IT technologie.

Výše dotace EU: 1 445 661,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 76 087,46 Kč
 
Celková částka: 1 521 749,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena