Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Zahájení projektu: 31.1.2017
Ukončení projektu: 30.4.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Dřevěný kostel P. Marie v Broumově je nejstarším dřevěným kostelem v ČR, který se zachoval až do dnešní doby. První zmínka o kostele je z roku 1383. Aby bylo možné i nadále umožnit prohlídky turistům, je nutné provést základní rekonstrukční práce. V současné době je v kostele v havarijním stavu elektroinstalace a hromosvody, které potřebují výměnu. V rámci projektu dojde také k posílení bezpečnostních prvků EZS/EPS a napojení na pult centralizované ochrany (kamery CCTV) Městské policie Broumov.

Výše dotace EU: 1 799 443,78 Kč
Národní soukromá částka: 94 707,57 Kč
 
Celková částka: 1 894 151,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena