Přístavba základní školy

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Ostřetín
Zahájení projektu: 5.8.2019
Ukončení projektu: 31.1.2020
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je realizace přístavby k budově základní školy Ostřetín. Přístavba bude řešit bezbariérový přístup do budovy školy a vybudování nové potřebné učebny pro výuku jazyků a bezbariérového WC. Stávající budova školy není bezbariérově přístupná pro osoby se zdravotním handicapem. Škola má zároveň omezenou kapacitu pro výuku odborných předmětů, především pro jazykové vzdělávání.

Výše dotace EU: 1 103 570,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 58 082,65 Kč
 
Celková částka: 1 161 653,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena