Pro život kostelů Broumovska II

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Zahájení projektu: 31.1.2017
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: V realizaci

Projekt řeší záchranu kulturního dědictví Broumovska, konkrétně rekonstrukci kostela Všech Svatých v Heřmánkovicích. Realizace projektu předpokládá provedení základních rekonstrukčních prací na nejvíce poškozených partiích kostela (odvodnění, sanace soků a říms, sanace střechy, apod. Kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích patří do skupiny broumovských kostelů a byl postaven v barokním slohu v letech 1722-1726 stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem a je v současné době v havarijním stavu.

Výše dotace EU: 9 285 365,85 Kč
Národní soukromá částka: 488 703,47 Kč
 
Celková částka: 9 774 069,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena