Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce Buk - naproti škole

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Buk
Zahájení projektu: 26.6.2017
Ukončení projektu: 3.7.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku v centrální části obce Buk podél krajské komunikace III/4368. Jedná se o rekonstrukci chodníku v úseku, který je veden podél významných budov občanské vybavenosti v obci v délce cca 300 m. Projekt je zaměřen na aktivitu bezpečnost dopravy. Cílem projektu je rekonstruovat místní chodníky v obci Buk podél krajské komunikace III/4368 a tím přispět k bezpečnému provozu na komunikacích a k ochraně osob pohybujících se po obci.

Výše dotace EU: 1 274 417,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 67 074,60 Kč
 
Celková částka: 1 341 492,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena