Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa I

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Urbanice
Zahájení projektu: 1.5.2015
Ukončení projektu: 30.6.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, které propojí severozápadní část obce s centrem a zajistí napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Chodníky budou využívat jak obyvatelé obce Urbanice, kteří jezdí za prací či do vzdělávacích institucí, tak i lidé, kteří do Urbanic dojíždějí za prací. Provedenou stavbou bude zásadně zlepšena bezpečnost chodců.

Výše dotace EU: 1 997 156,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 113,49 Kč
 
Celková částka: 2 102 270,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena