Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Zahájení projektu: 24.3.2017
Ukončení projektu: 16.9.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Projekt spočívá v restaurování vybraných částí mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Svaté Maří, které jsou movitými kulturními památkami. Cílem je zabránit jejich degradaci a ztrátě jejich památkové hodnoty a umístěním v interiéru kostela je celoročně zpřístupnit veřejnosti a přispět k celkové revitalizaci a zatraktivnění kostela.

Výše dotace EU: 4 251 478,00 Kč
Národní soukromá částka: 223 762,00 Kč
 
Celková částka: 4 475 240,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena