Úvod > Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Zahájení projektu: 1.10.2018
Ukončení projektu: 30.6.2021
Téma projektu: CLLD
Výzva: 3.výzva MAS Aktivios-IROP-Infrastruktura pro sociální služby
Výše dotace EU: 6 649 299,85 Kč
Národní soukromá částka: 349 963,15 Kč
 
Celková částka: 6 999 263,00 Kč