Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny VT

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Základní škola, Chrast, okres Chrudim
Zahájení projektu: 15.7.2019
Ukončení projektu: 15.9.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je provedení stavebních prací (zejména nové elektroinstalace) a pořízení nového zařízení a vybavení v učebně výpočetní techniky na ZŠ Chrast. Vytvořena tak budou plně vybavená pracoviště pro 30 žáků. Učebna bude využívána jak pro výuku IT, tak také v dalších předmětech. ve kterých lze využít pořízenou techniku (přírodovědné i jazykové vzdělávání).

Výše dotace EU: 1 199 986,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 63 157,19 Kč
 
Celková částka: 1 263 144,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena