Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: OBEC SOVĚTICE
Zahájení projektu: 25.7.2015
Ukončení projektu: 18.6.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je výstavba stezky pro pěší a cyklisty, která přispěje k propojení obcí Sovětice a Sadová. Realizace stezky přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších.

Výše dotace EU: 3 462 704,72 Kč
Veřejné zdroje ČR: 182 247,62 Kč
 
Celková částka: 3 644 952,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena