Učebna jazyků, řemesel, IT a přírodních věd

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Mama klub Chrudim z.s.
Zahájení projektu: 1.8.2019
Ukončení projektu: 27.9.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Záměrem projektu je vybavení místnosti v užívání žadatele tak, aby mohla být využívána jako multifunkční učebna zaměřená na klíčové kompetence IROP - výuku cizích jazyků, řemesel, IT a přírodních věd. Učebna takto vzniklá se nachází v objektu, kde žadatel sídlí a provozuje většinu svých dalších aktivit. Žadatel Mama klub Chrudim provozuje rodinné centrum a centrum učení a dlouhodobě se aktivně podílí na realizaci zájmového a neformálního vzdělávání dětí (předškolních i školních) i dospělých.

Výše dotace EU: 768 835,00 Kč
Národní soukromá částka: 40 465,00 Kč
 
Celková částka: 809 300,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena