Vybudování nových odborných učeben v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Frýdlant nad Ostravicí
Zahájení projektu: 31.7.2017
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vybudování 2ks odborných učeben (učebna cizích jazyků a učebna matematiky) v budově ZŠ Komenského ve Frýdlantu n. O. + úpravy stávající žákovské kuchyňky + pořízení nábytkového a výukového vybavení do těchto odborných učeben. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Hlavní cíl. skupinou jsou žáci ZŠ Komenského.

Výše dotace EU: 2 375 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 125 000,00 Kč
 
Celková částka: 2 500 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena