Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Budislav

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Budislav
Zahájení projektu: 5.8.2019
Ukončení projektu: 25.10.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci hasičské zbrojnice, a tím ke zkvalitnění a zefektivnění práce a akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zvýšení ochrany obyvatel a zvýšení odolnosti vůči přírodním vlivům a klimatickým změnám v okolní krajině. Hlavními riziky jsou sucho, orkány a větrné smrště a také masivní námrazy a zvýšené množství sněhových srážek. Projekt je zaměřen na zvýšení odolnosti stávající zbrojnice vůči těmto rizikům.

Výše dotace EU: 1 899 927,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 99 996,20 Kč
 
Celková částka: 1 999 924,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena