Barokní Velehrad

Po ukončení předchozího projektu „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ připravila velehradská římskokatolická farnost jeho pokračování s názvem "Barokní Velehrad". Tento projekt přispěl k dokončení obnovy tohoto poutního místa nadnárodního významu.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Římskokatolická farnost Velehrad
Zahájení projektu: 1.1.2015
Ukončení projektu: 31.12.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. V rámci projektu došlo k obnově refektáře, zimního sálu, chodby a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad; k opravě a zrestaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple a kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, oboltáří (sv. Ignác a Božské srdce) a chórových lavic; ke komplexní opravě a rekonstrukci kaple sv. Vendelína, a v neposlední řadě k dokončení opravy elektroinstalace celého areálu.

Výše dotace EU: 63 838 819,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 265 674,00 Kč
 
Celková částka: 75 104 493,00 Kč