Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Už ve vrcholném středověku byly západočeské Plasy centrem kultury a vzdělanosti nejen v povodí řeky Střely, ale významné místo zastávaly v celém českém království. Zasloužil se o to cisterciácký klášter, který zde krátce před polovinou 12. století založil kníže Vladislav II. Ten prošel v uplynulých letech komplexní rekonstrukcí.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní technické muzeum
Zahájení projektu: 12.3.2008
Ukončení projektu: 30.9.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích je místem realizace ojedinělého projektu nazvaného Centrum stavitelského dědictví. Cílem projektu byla památková obnova a následné využití historických objektů, především těch souvisejících s hospodářským zázemím. Projekt byl stavebně i tématicky rozdělen do dvou částí, z nichž každá se vztahuje k jednomu památkovému komplexu klášterního areálu.

Základní obsahovou náplní areálu pivovaru je vznik studijního depozitáře s referenční sbírkou stavebních materiálů, prvků a konstrukcí. Zatímco návštěvnicky atraktivní část této sbírky bude prezentována formou stálé muzejní expozice zaměřené na nejširší veřejnost, studijní depozitář bude jednotlivá témata materiálově rozšiřovat a bude v odlišném návštěvnickém režimu k dispozici především zájemcům s hlubším zájmem o danou problematiku. Na expoziční část budou navazovat i další víceúčelové výstavní prostory pro tématické prezentace a stálá výstava věnovaná historii objektu a jeho památkové obnově z prostředků IOP. Pro odbornou veřejnost bude k dispozici odborná knihovna a tzv. materiatéka schraňující vzorky určené především k badatelským účelům.

V navazujícím areálu hospodářského dvora je historické stavitelství prezentováno formou interaktivního didakticko-zážitkového stavebního dvora. Zatímco instalace v bývalém pivovaru jsou zacíleny spíše materiálově, aktivity provozované v hospodářském dvoře se zaměřují zejména na prezentaci stavebních technologií.

Výše dotace EU: 286 744 914,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 50 602 044,00 Kč
 
Celková částka: 337 346 958,00 Kč