Digitalizace unikátních publikací a tiskovin

Vytvořením Národní digitální knihovny se zvýšila dostupnost fondů velkých knihoven široké veřejnosti. Na digitální formáty jsou v České republice postupně převáděny tisíce unikátních publikací a tiskovin.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní knihovna ČR
Zahájení projektu: 1.1.2008
Ukončení projektu: 31.12.2014
Téma projektu: eGovernment
Stav projektu: Dokončený

Ukázkovým příkladem projektů zasahujících do několika oblastí veřejné služby je Národní digitální knihovna. V rámci této aktivity dojde do roku 2019 k digitalizaci zhruba 50 milionů stran v 300 tisících nejzajímavějších či nejžádanějších publikacích, které byly od 19. do 21. století vydány na území České republiky, v českém jazyce nebo se Česka týkají. Vznikne rovněž bezpečné digitální úložiště pro tyto elektronické dokumenty, stejně jako rozhraní pro přístup k nim, nevyjímaje on-line katalog. Projekt Národní digitální knihovny splňuje všechny cíle Smart Administration a je jedním ze základních kamenů konceptu eCulture, tedy přátelštějších a dostupnějších služeb i v oblasti kultury a umění.

Zmíněné úložiště digitalizovaných dokumentů je dostatečně dimenzováno tak, aby mohlo být využíváno i pro výstupy dalších podobných projektů. Na digitální formáty jsou v České republice postupně převáděny tisíce unikátních publikací a tiskovin. „Digitalizace bude probíhat ve dvou dílnách vybavených robotickými scannery, které jsou schopny samy obracet stránky. Pro archivace a následné zveřejňování se budou používat mezinárodně uznávané standardní formáty.“ vysvětluje Tomáš Svoboda, koordinátor projektu.

Pod vedením Národní knihovny ČR vznikl unikátní projekt významně modernizující tuzemské knihovnictví. Podílí se na něm rovněž Moravská zemská knihovna.

Výše dotace EU: 254 178 693,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 45 758 307,00 Kč
 
Celková částka: 299 937 000,00 Kč