Hřebčín v Kladrubech nad Labem

Hřebčín Kladruby nad Labem je unikátní historická památka tvořená souborem objektů propojených s vyváženým a do nejmenšího detailu promyšleným systémem okolní kulturní krajiny.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Zahájení projektu: 18.3.2011
Ukončení projektu: 30.9.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu byla obnova souboru památkových objektů hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je od roku 2001 zapsán na seznamu Národních kulturních památek a je veden na seznamu kandidátů pro zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Celek je založen na více než pět set let trvajícím vztahu člověka a koní, který vedl k postupnému zdokonalování organizace, vybavenosti a infrastruktury areálu a okolní krajiny, při zachování dobových uměleckých a architektonických zásad. Hřebčín Kladruby nad Labem představuje unikátní souhru nemovité národní kulturní památky (hřebčín jako takový), movité národní kulturní památky (starokladrubští koně) a živé kultury (ceremoniály, zvyklosti). Cílem projektu bylo zachovat tento unikátní odkaz i dalším generacím.

Výše dotace EU: 254 567 944,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 44 923 756,00 Kč
 
Celková částka: 299 491 700,00 Kč