Kostel Narození Panny Marie v Želivě

Hlavním cílem projektu bylo obnovit bývalou krásu kostela, který byl postaven podle plánu Jan Blažeje Santiniho – Aichela, a tak zachovat pro budoucí generace tento nebývalý architektonický skvost.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Kanonie premonstrátů v Želivě
Zahájení projektu: 19.5.2014
Ukončení projektu: 31.12.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Kostel je přístupný návštěvníkům jednak v pravidelných prohlídkách, jednak při pořádání různých akcí. Rekonstruovaný kostel slouží nejen pro bohoslužby, ale i pro konání koncertů duchovní hudby (zrekonstruované varhany, chrámový sborový zpěv a další formáty orientující se na duchovní a starou, především barokní hudbu a zpěv).

Výše dotace EU: 46 786 859,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 256 505,00 Kč
 
Celková částka: 55 043 364,00 Kč