Lepší péče o nemocné díky moderním technologiím

Masarykův onkologický ústav si z prostředků IOP pořídil moderní technologii wifi, která umožňuje nepřetržitý přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta všude tam, kde je to zapotřebí. Nemocnice za to získala cenu za nejlepší projekt roku 2010 v kategorii Most Innovation Mobility / Virtual Enterprise společnosti Cisco v evropském regionu.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ)
Zahájení projektu: 1.12.2009
Ukončení projektu: 30.10.2010
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

„Často se stává, že lékař potřebuje mít u lůžka pacienta obrazovou dokumentaci či jeho laboratorní vyšetření, jelikož jeho aktuální stav například neodpovídá nálezu, který lékař vyšetřuje,“ vysvětluje MUDr. Marek Svoboda, PhD náměstek pro rozvoj, vědu a výuku  v ústavu.

Pořízení wifi připojení a tabletů PC umožnilo zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta i na operačním sále. „Aniž by tedy lékař musel odbíhat k centrálnímu počítači, vidí na přenosném počítači, jaké jsou pacientovy výsledky laboratorních či jiných vyšetření. Pro lékaře to znamená úsporu času, pro pacienty lepší péči. Čas potřebný na administrativu se tak zredukoval o 15 procent,“ dodává Svoboda.

Výše dotace EU: 16 835 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 970 900,00 Kč
 
Celková částka: 19 806 000,00 Kč