Lokalita Nová Pasířská (park a hřiště)

Rekonstrukce parku a dětských a sportovních hřišť v lokalitě Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou zahrnovala úpravu zeleně, komunikací, volnočasových ploch.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Město Jablonec nad Nisou
Zahájení projektu: 15.4.2010
Ukončení projektu: 30.9.2011
Téma projektu: Sociální integrace
Stav projektu: Dokončený

Jedná se o dva projekty v lokalitě Nová pasířská v jihozápadní části města. Projekt "Park Nová Pasířská" byl zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství u konečné tramvaje: vznikly nové a byl opraven povrch stávajících pěších komunikací, byla provedena bezbariérová opatření chodníků, proběhla instalace nového veřejného osvětlení a laviček, vznikla nová zpevněná plocha pro konání různých příležitostných akcí, byl proveden průklest stávající zeleně a vysázena nová, a v neposlední řadě vznikla nová stezka pro cyklisty a in-line bruslaře s lávkou přes tok Lužické Nisy. Projekt byl realizován od dubna do září 2010 za 15,7 milionů Kč.

Druhý projekt "Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská" se zaměřil na úpravu volnočasových ploch pro děti a mládež v lokalitě - ze čtyř stávajících asfaltových hřišť, která již nevyhovovala funkčně ani bezpečnostně, vznikla čtyři sportovní a dětská hřiště. Jedná se o dětské hřiště s pryžovou dopadovou plochou a herními prvky (skluzavka, pískoviště, houpačky, prolézačka ve tvaru lodě, balanční prvek), větší víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem a basketbalovými koši, menší víceúčelové sportovní hřiště s umělým trávníkem a cvičnou tenisovou odrazovou stěnou a dále o hřiště pro děti a mládež s lanovou prolézačkou ve tvaru pyramidy. Plochy všech hřišť jsou z bezpečnostních důvodů oploceny. Součástí opravy byla i úprava zeleně a instalace stolků, laviček a odpadkových košů. Projekt byl realizován od července 2010 do září 2011 za 12,7 mil. Kč.

 

Výše dotace EU: 23 062 028,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 323 733,00 Kč
 
Celková částka: 28 385 761,00 Kč