Národní centrum divadla a tance

Lednicko-valtický areál je jednou z českých památek zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Některé z objektů ovšem chloubou areálu rozhodně nebyly. Týkalo se to v první řadě divadla, jehož definitivní konec přišel v šedesátých letech, kdy si zde místní zemědělské družstvo zřídilo opravnu traktorů. Družstevníci zbořili lóže i pódium a do stěny divadelní budovy probourali vrata pro vjezd traktorů.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní památkový ústav
Zahájení projektu: 15.8.2009
Ukončení projektu: 30.6.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Z původního divadla, které nechal k valtickému zámku v roce 1790 přistavit kníže Alois I. Josef, zbyly jen obvodové zdi. Projekt IOP umožnil rekonstrukci tří zchátralých objektů valtického areálu a jejich nové využití.

Cílem projektu bylo zrekonstruovat budovu divadla do původní barokní reprezentativní podoby. včetně jeviště a hlediště s kapacitou 240 míst. Vedle divadla byla zrekonstruována i budova jízdárny: vznikl zde polyfunkční sál s moderním zázemím pro pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, který pojme až tisíc hostů. Pro pořádání kulturních a společenských akcí byl upraven také hospodářský dvůr se zcela novým návštěvnickým zázemím. Poslední zrekonstruovanou budovou byl zahradní domek, kde se nachází zázemí pro organizátory akcí, učebny edukačního centra, badatelna a kanceláře.

V těchto třech objektech nyní sídlí Národní centrum divadla a tance, které poskytuje zázemí divadelním a tanečním souborům, ale také badatelům, které zajímají dějiny těchto umění. Divadlo zahájilo provoz 12. září 2015 festivalem Feste teatrale, od té doby se zde pravidelně konají tvůrčí setkání, workshopy a umělecká vystoupení divadelních a tanečních souborů.

Výše dotace EU: 155 327 172,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 27 410 684,00 Kč
 
Celková částka: 182 737 856,00 Kč