Nové vybavení Masarykova onkologického ústavu

Nové vybavení Masarykova onkologického ústavu v Brně výrazně zlepšilo péči o pacienty s nádorovými onemocněními.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Masarykův onkologický ústav
Zahájení projektu: 1.4.2009
Ukončení projektu: 30.9.2009
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Nákup nových zařízení pro léčbu rakovinotvorných nádorů výrazně zvýšil kvalitu radiační léčby onkologicky nemocných i zlepšil bezpečnost pacientů a ošetřujícího personálu při zacházení s technologiemi, které využívají ionizační záření.

Nově byl pořízen radioterapeutický simulátor a modernizovány a rozšířeny funkce verifikačního a plánovacího systému, což je velký přínos v oblasti radioterapeutických postupů. Dále byly modernizovány dozimetrické systémy, což je jedna ze základních podmínek pro udržení úrovně bezpečnosti osob.  Stěžejními přínosy nových zařízení a softwaru je především zpřesnění radioterapie, lepší lokalizace nádoru, zvýšení bezpečnosti aplikace ozařovací dávky, možnost navýšení dávky záření do nádoru, dokonalejší vykrytí zdravé tkáně a lepší snášenlivost radioterapie.

Modernizace zařízení zvýší nejen kvalitu léčby, ale napomůže i k jejímu včasnému zahájení zářením u pacientů se zhoubnými chorobami.

Výše dotace EU: 58 730 160,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 364 147,00 Kč
 
Celková částka: 69 094 307,00 Kč