Oprava kláštera v Českém Krumlově

Jedna z nejvýznamnějších památek Českého Krumlova, areál minoritského kláštera, dosud unikala zájmu odborné i laické veřejnosti. Areál byl poznamenán letitou devastací, díky projektu IOP se ale konečně dočkal komplexní revitalizace.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Město Český Krumlov
Zahájení projektu: 3.12.2007
Ukončení projektu: 31.10.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem obnovy areálu klášterů v Českém Krumlově bylo vytvořit moderní centrum, které by uchovávalo a zpřístupňovalo kulturní dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Plánované kulturní a vzdělávací služby se tématicky váží nejen na specifické kulturní dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá témata programové náplně budou řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak, aby oslovily různé cílové skupiny návštěvníků.

Výše dotace EU: 274 762 235,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 48 487 457,00 Kč
 
Celková částka: 323 249 692,00 Kč