Oprava sídliště Kročehlavy v Kladně

Na sídlišti Kročehlavy na jihovýchodě Kladna žije téměř třicet tisíc lidí a jedná se tak o vůbec největší sídliště v celých středních Čechách. Cílem projektu bylo celkové zlepšení kvality bydlení v této oblasti.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Statutární město Kladno
Zahájení projektu: 24.5.2010
Ukončení projektu: 30.11.2011
Téma projektu: Sociální integrace
Stav projektu: Dokončený

Kročehlavy byly původně malá obec u Kladna, která se začala rozrůstat v 19. století spolu s rozvojem těžby černého uhlí a hutnictví na Kladensku. Po roce 1948 se staly součástí Kladna a začalo zde být budováno velké sídliště, které mělo řešit bytové problémy pracovníků v těžkém průmyslu. První cihlové bytové domy byly od 60. let nahrazeny tehdy módními paneláky, jejichž technický stav ale bez jakýchkoliv rekonstrukcí začal postupně zhoršovat a Kročehlavy tak získaly nálepku nepříliš lukrativní adresy.

Město proto tuto oblast v roce 2008 zahrnulo do svého Integrovaného plánu rozvoje města a začalo na jeho regeneraci čerpat dotace z evropských fondů včetně Integrovaného operačního programu (IPRM). Velký projekt města je zaměřen na rekultivaci prostor veřejných prostranství. Mezi hlavní aktivity projektu patří například vybudování nových pěších zón a chodníků, zvýšení bezbariérové průchodnosti území, vznik nových hřišť a multifnkčních sportovišť a úprava zeleně. V rámci IPRM jsou podávány také projekty vlastníků jednotlivých bytových domů na jejich regeneraci - fotografická dokumentace zachycuje právě jeden z rekonstruovaných bytových domů na kročehlavském sídlišti.

Výše dotace EU: 107 194 348,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 50 008 704,00 Kč
 
Celková částka: 157 203 052,00 Kč