Rekonstruovaný most v Jirkově

Rekonstrukcí mostu došlo ke zlepšení stavebně technického stavu infrastruktury.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Město Jirkov
Zahájení projektu: 19.5.2015
Ukončení projektu: 30.10.2015
Téma projektu: Doprava
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu bylo zlepšit fyzické prostředí v zóně prostřednictvím obnovy a revitalizace území, což je specifický cíl č. 2 IPRM Jirkov. Tento projekt sleduje obslužnou funkci města, zabezpečuje uspokojování potřeb jeho obyvatel ve vazbě na sociologické vnímání pojmu kvalita života.

Projekt byl zaměřen na cíl "Zlepšení kvality života i úrovně bydlení vytvořením nových parkovacích míst a obnovou veřejné zeleně", konkrétně na opatření II.2 "Zajistit dostupnost, obslužnost a mobilitu prostřednictvím zlepšení stavebně technického stavu infrastruktury".

Spadá do aktivity: II.2.1 Rekonstruovat místní, obslužné komunikace a chodníky vč. VO a mostů.

Jedná se o rekonstrukci silničního mostu v km 1,761 ev.č. 19 na místní komunikaci v Jirkově.

Výše dotace EU: 4 075 330,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 719 177,00 Kč
 
Celková částka: 4 794 507,00 Kč