Revitalizace židovských památek v České republice

V Česku se do současné doby uchovalo 90 synagog, které mají památkovou hodnotu, dále zhruba 150 budov památkové povahy, například školy, obecní domy, rabináty, špitály, a rovněž 350 židovských hřbitovů. Patnáct z těchto historicky významných budov prošlo díky projektu IOP kompletní rekonstrukcí.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Federace židovských obcí v České republice
Zahájení projektu: 1.7.2007
Ukončení projektu: 30.6.2014
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Projekt spadal do aktivity zaměřené na obnovu a využití ucelených tematických souborů kulturních památek. V tomto případě se jednalo o patnáct významných historických budov v deseti městech v sedmi krajích ČR. Cílem  bylo vytvořit centrálně koordinovanou a metodicky řízenou síť oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury. Projekt představoval vůbec největší objem financí, jaký byl v poválečné době investován do záchrany českých židovských památek.

Kromě stavební a restaurátorské činnosti obsahuje projekt i vzdělávací a kulturní část. V opravených památkách jsou umístěny tematické expozice, probíhají zde přednášky, koncerty, projekce či divadelní představení. Tyto programy umožňují návštěvníkům seznámit se s židovskou historií a s judaismem v jedinečném pojetí a v autentickém prostředí.

V rámci projektu byly opraveny synagoga a rabínský dům v Úštěku (expozice židovské školství v českých zemích), synagoga a škola v Jičíně (židovští spisovatelé v českých zemích), synagoga v Brandýse nad Labem (judaismus a rabínské písemnictví a vzdělanost), stará synagoga a dům šamese v Plzni (židovské tradice a zvyky), synagoga v Březnici (židovská vzdělanost), synagoga v Nové Cerekvi (architektura synagog), synagoga a rabínský dům v Polné (případ Leopolda Hilsnera), synagoga maior a obecní dům v Boskovicích (židovská ghetta v českých zemích), horní synagoga v Mikulově (Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě) a synagoga v Krnově (židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci).

Výše dotace EU: 237 667 429,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 41 941 317,00 Kč
 
Celková částka: 279 608 746,00 Kč