Terezín - projekt oživení historických památek

Areál pevnosti Terezín je významnou kulturní památkou, která usiluje o zařazení na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V letech 2009 až 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce terezínského pevnostního areálu, spojená se vznikem nových návštěvnických expozic.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení projektu: 15.3.2009
Ukončení projektu: 31.7.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Pevnost byla založena císařem Josefem II. v roce 1780. Stavba pevnosti o celkové opevněné ploše 398 hektarů trvala asi deset let. Náklady  se odhadují na 11–12 milionů zlatých. Stavební práce provádělo na 14 000 lidí, kteří přijeli ze všech částí Rakouska.

Areál pevnosti nebyl v rámci projektu pouze opraven, ale skutečně oživen. V objektu Kavalír 2 bylo zřízeno Dělostřelecké muzeum, v Retranchementu 5 vzniklo „Centrum obnovy a využití vojenských pevnostních systémů“, v Dělostřeleckých kasárnách sídlí Vysoká škola aplikované psychologie a zázemí muzea z tereziánské doby. Jízdárna plní svůj původní účel, slouží pro nácvik formací dobového vojenského jezdectva a pro expozici vojenského tábora z 18. století s možností aktivního zapojení návštěvníků.

Výše dotace EU: 398 277 526,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 284 275,00 Kč
 
Celková částka: 468 561 801,00 Kč