Velehrad - Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy

Velehrad patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. Je úzce spojen s cyrilometodějskou tradicí. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem patrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Římsko-katolická farnost Velehrad
Zahájení projektu: 1.4.2007
Ukončení projektu: 31.8.2014
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

V obnovených prostorách hospodářských stavení, sýpky a konírny církevního areálu na Velehradě vznikl multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje. V něm je umístěna expozice "Velehrad na křižovatkách evropských dějin", která seznamuje návštěvníky s historií Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po současnost, se zaměřením na růst cyrilometodějské ideje napříč dějinami umění a kultury. V rámci projektu byl dále obnoven venkovní plášť baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, restaurován interiér baziliky včetně podzemí, a k rekonstrukci došlo také u části budovy velehradského kláštera či kostelíka Cyrilky.

Výše dotace EU: 291 901 027,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 51 511 947,00 Kč
 
Celková částka: 343 412 974,00 Kč