Veltrusy - Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině

Malebná romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, staleté stromy na skrytých loukách i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas - to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Národní památkový ústav
Zahájení projektu: 8.7.2008
Ukončení projektu: 30.6.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Historické užitkové stavby i hlavní zámecká budova, přestože prochází náročnou rekonstrukcí, nabízí návštěvníkům pestré možnosti poznání, odpočinku.

Do jednoho z největších zámeckých areálů u nás bylo soustředěno vzdělávací centrum zaměřené na kulturní krajinu. Vzdělávají se zde studenti vysokých škol, centrum však rovněž nabízí specializované výukové programy pro základní a střední školy a chybět nebudou ani vzdělávací aktivity nevládních neziskových organizací. Zámek a krajinářský park tak dostal vedle stávajícího i zcela nové využití, které do celé oblasti přivede zejména mladé lidi.

Vzdělávací program Schola naturalis byl připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky v předmětech matematika, vlastivěda, dějepis a občanská výchova v 4. – 9. třídách ZŠ a prvních stupních středních škol nebo gymnázií. Při programu je přiblížena historie národní kulturní památky Veltrusy, s důrazem na historii zámeckých zahrad a veltruského areálu jako jednoho z nejstarších přírodně krajinářských parků v Evropě, který byl koncipován ve stylu tzv. okrasného statku.

Výše dotace EU: 196 834 139,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 735 442,00 Kč
 
Celková částka: 231 569 581,00 Kč