Zpřístupnění a nové využití dolu Hlubina

Cílem projektu byla rekonstrukce budov Národní kulturní památky dolu Hlubina na ateliéry, klubovny, zkušebny, místnosti pro výuku a vzdělávání, prezentační prostory a sály, a jejich naplnění vzdělávacími, kulturními, volnočasovými a společenskými aktivitami z oblastí umění, ekologie a sociální sféry.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení projektu: 1.4.2012
Ukončení projektu: 30.6.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Po ukončení těžby a zastavení výroby železa v roce 1998 byl areál kamenouhelného dolu Hlubina společně s areálem Dolní oblasti Vítkovic prohlášen za národní kulturní památku, i přesto ale areál chátral. V roce 2008 se započalo s jeho rekonstrukcí. Projekt NKP Hlubina navazuje na projekt Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice (2008-2012). V roce 2012 navázal na rekonstrukci druhý projekt zaměřený na využití a zpřístupnění dolu Hlubina, konkrétně budov staré koupelny, kompresorovny, trafostanice, jídelny, skladu a těžní věže. Vedle rekonstrukce budov bylo cílem projektu také připojení areálu na sítě technické a dopravní infrastruktury a obnova veřejných prostor v areálu. Výsledkem obou projektů je propojení areálu dolu Hlubina a dolní oblasti Vítkovic v jednu společnou prohlídkovou trasu. Celá oblast je dnes zpřístupněna pro širokou veřejnost z řad obyvatel i návštěvníků Ostravy a je využita pro účely výchovně-vzdělávacích a kulturně-sociálních aktivit. 

Výše dotace EU: 162 826 083,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 734 017,00 Kč
 
Celková částka: 191 560 100,00 Kč