Úvod > Projekty > Mapa projektů

Mapa projektů

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.
 

 • BD Sokolovská

  BD Sokolovská

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

  Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Dokončený Doprava

  Revitalizace přestupního uzlu MHD je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nádražní budovy včetně parkoviště a příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Projekt...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 31.07.2019
 • Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Naplněním projektu získají nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto...

  Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
  Ukončení projektu: 15.11.2018
 • Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

  Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
  Ukončení projektu: 09.11.2018
 • Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

  Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projektovaný rozsah rekonstrukce BD-Obvodové stěny budou zatepleny KZS v různých variantách - pomocí EPS 70F šedý tl. 140 mm, 190 mm, 180 mm, 40 mm. Střecha bude zateplena MW tl. 240 mm. Strop a stěna vstupního vestibulu budou zatepleny MW tl. 120 mm. Bude vyměněna část oken - doposud dřevěná...

  Příjemce: Společenství vlastníků jednotek obytného domu Březinova 4046/118,Jihlava
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 mezi Kojšovicemi a Toužimí a návrh dopravně inženýrského opatření. Jedná se o významnou silnici II. třídy. Silnice je součástí silniční sítě Karlovarského kraje, je přímo napojena na silnice I/20 a I/6 (E49, E48), které jsou jedním z páteřních...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 27.09.2018
 • Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici

  Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Předmětem projektu je kompletní zateplení objektu bytového domu a náhrada spalovacího zdroje za tepelné čerpadlo typu vzduch/voda.

  Příjemce: OBEC HAJNICE
  Ukončení projektu: 21.05.2019
 • Pořízení ultrazvukových přístrojů

  Pořízení ultrazvukových přístrojů

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Zastaralé ultrazvuky v náchodské nemocnici byly nahrazeny moderními přístroji, což zlepšilo diagnostiku i výsledky léčby a rozšířilo terapeutické možnosti. Nové technologie zároveň rozšířily vybavení nemocnic a tím přispěly ke zkvalitnění péče o pacienty.

  Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
  Ukončení projektu: 20.07.2018
Načíst další
%%name%%

%%name%%

%%desc%%