Úvod > Projekty > Mapa projektů

Mapa projektů

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.
 

 • Parkovací dům Benešov

  Parkovací dům Benešov

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je vybudování nového parkovacího domu ve městě Benešov. Parkovací dům bude obsahovat celkem 181 parkovacích míst pro motorová vozidla a 50 míst pro jízdní kola. Bude mít tři nadzemní podlaží s možností parkování i na střeše. Dům bude vybudován na místě současného chátrajícího a...

  Příjemce: Město Benešov
  Ukončení projektu: 20.01.2021
 • DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pořízením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky stropnímu zvedacímu a asistenčnímu systému budou přesuny handikepovaných osob pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

  Příjemce: Diecézní charita Brno
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • BD Sokolovská

  BD Sokolovská

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

  Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Předmětem předkládaného projektu je rozšíření reklamního studia o tisk na kovové plochy a textil. Žadatelem projektu je společnost Delatero s.r.o., která podniká v reklamní činnosti. V sociálním podniku budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny, přesněji hendikepované osoby nebo osoby dlouhodobě...

  Příjemce: Tiskárna Delatero s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Dokončený Doprava

  V rámci projektu dojde k obnově vozového parku MHD Frýdek-Místek. Bude pořízeno 15 plně bezbariérových a nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, které nahradí stávající autobusy jezdící na naftu. Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Projekt přispěje k řešení...

  Příjemce: ČSAD Frýdek - Místek a.s.
  Ukončení projektu: 14.07.2020
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu bylo zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti péče o onkologicky nemocné pacienty v regionu Vysočina, která je poskytována v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Jihlava p. o. potažmo v rámci Onkogynekologického centra . V rámci projektu byla vybavena pracoviště operačních...

  Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 17.09.2020
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Palkovicích, v lokalitě, kde chodci k přístupu na zastávku a chodník využívají silnici III/4848. Bude vybudována komunikace pro pěší v podobě lávky přes řeku ...

  Příjemce: Obec Palkovice
  Ukončení projektu: 18.12.2018
 • II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48

  II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení km 6,70-9,48

  V realizaci Doprava

  Předmětem projektu je oprava vozovky silnice II/112 v celkové délce 2 715 metrů s využitím nové technologie. Navrhuje se oprava vozovky s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně včetně sanace pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace.

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu:
 • Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Dokončený Doprava

  Revitalizace přestupního uzlu MHD je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nádražní budovy včetně parkoviště a příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Projekt...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 31.07.2019
Načíst další
%%name%%

%%name%%

%%desc%%