Úvod > Projekty > Mapa projektů

Mapa projektů

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.
 

 • DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pořízením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky stropnímu zvedacímu a asistenčnímu systému budou přesuny handikepovaných osob pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

  Příjemce: Diecézní charita Brno
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • BD Sokolovská

  BD Sokolovská

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

  Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Předmětem předkládaného projektu je rozšíření reklamního studia o tisk na kovové plochy a textil. Žadatelem projektu je společnost Delatero s.r.o., která podniká v reklamní činnosti. V sociálním podniku budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny, přesněji hendikepované osoby nebo osoby dlouhodobě...

  Příjemce: Tiskárna Delatero s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Dokončený Doprava

  V rámci projektu dojde k obnově vozového parku MHD Frýdek-Místek. Bude pořízeno 15 plně bezbariérových a nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, které nahradí stávající autobusy jezdící na naftu. Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Projekt přispěje k řešení...

  Příjemce: ČSAD Frýdek - Místek a.s.
  Ukončení projektu: 14.07.2020
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Palkovicích, v lokalitě, kde chodci k přístupu na zastávku a chodník využívají silnici III/4848. Bude vybudována komunikace pro pěší v podobě lávky přes řeku ...

  Příjemce: Obec Palkovice
  Ukončení projektu: 18.12.2018
 • Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Dokončený Doprava

  Revitalizace přestupního uzlu MHD je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nádražní budovy včetně parkoviště a příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Projekt...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 31.07.2019
 • Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Dokončený Regionální rozvoj

  Ve Dvoře Králové nad Labem chybí v současné době prostory pro zřízení sdílené učebny informatiky a robotiky, která by mohla sloužit jako sdílená učebna pro všechny základní školy, které se nacházejí na území města. Jako řešení se jeví možnost vybudovat tuto učebnu na Střední škole informatiky a...

  Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Oprava a modernizace bytového domu Vachkova 863/7, Hradec Králové

  Oprava a modernizace bytového domu Vachkova 863/7, Hradec Králové

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Předmětem zateplení bytového domu je zateplení obvodového pláště, tak aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

  Příjemce: Bytové družstvo Vachkova 863, Hradec Králové
  Ukončení projektu: 24.04.2020
 • Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Naplněním projektu získají nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto...

  Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
  Ukončení projektu: 15.11.2018
Načíst další
%%name%%

%%name%%

%%desc%%