Úvod > Projekty > Mapa projektů

Mapa projektů

Aby byly prostředky z IROP účelně vynakládány, je nutné sledovat, kam směřují a jaké přínosy s sebou nesou. Sekce projekty vás navede na informace, které vás budou zajímat. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

 • BD Sokolovská

  BD Sokolovská

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

  Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru

  Dokončený Doprava

  Revitalizace přestupního uzlu MHD je hlavní částí projektu, jedná se o vlastní plochu před vstupem do nádražní budovy včetně parkoviště a příjezdových komunikací. Součástí úprav je zřízení nových autobusových zastávek včetně zastávek pro náhradní dopravu při výlukách železniční dopravy. Projekt...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 31.07.2019
 • Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Naplněním projektu získají nemocnice moderní vybavení, které přispěje ke zlepšení diagnostiky a obnově zastaralých přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků a rozšíření terapeutických možností. Zároveň dojde k významnému rozšíření vybavení nemocnic tak, aby v tomto...

  Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
  Ukončení projektu: 15.11.2018
 • Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

  Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
  Ukončení projektu: 09.11.2018
 • Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

  Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projektovaný rozsah rekonstrukce BD-Obvodové stěny budou zatepleny KZS v různých variantách - pomocí EPS 70F šedý tl. 140 mm, 190 mm, 180 mm, 40 mm. Střecha bude zateplena MW tl. 240 mm. Strop a stěna vstupního vestibulu budou zatepleny MW tl. 120 mm. Bude vyměněna část oken - doposud dřevěná...

  Příjemce: Společenství vlastníků jednotek obytného domu Březinova 4046/118,Jihlava
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 mezi Kojšovicemi a Toužimí a návrh dopravně inženýrského opatření. Jedná se o významnou silnici II. třídy. Silnice je součástí silniční sítě Karlovarského kraje, je přímo napojena na silnice I/20 a I/6 (E49, E48), které jsou jedním z páteřních...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 27.09.2018
 • Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici

  Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 30 a 31 v Hajnici

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Předmětem projektu je kompletní zateplení objektu bytového domu a náhrada spalovacího zdroje za tepelné čerpadlo typu vzduch/voda.

  Příjemce: OBEC HAJNICE
  Ukončení projektu: 21.05.2019
 • Pořízení ultrazvukových přístrojů

  Pořízení ultrazvukových přístrojů

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Zastaralé ultrazvuky v náchodské nemocnici byly nahrazeny moderními přístroji, což zlepšilo diagnostiku i výsledky léčby a rozšířilo terapeutické možnosti. Nové technologie zároveň rozšířily vybavení nemocnic a tím přispěly ke zkvalitnění péče o pacienty.

  Příjemce: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
  Ukončení projektu: 20.07.2018
Načíst další
%%name%%

%%name%%

%%desc%%