Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa

  II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace, což bude I.etapa k vybudování kruhová křižovatky, zesílení AC souvrství a nová konstrukce vozovky včetně odvodnění pláně. Cílem rekonstrukce silnice je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a...

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

  Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 se v současné době vyznačuje...

  Příjemce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 27.05.2019
 • II/125 Vlašim, křižovatka

  II/125 Vlašim, křižovatka

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávající stykové křižovatky silnice II/112 a II/125 a navazujících ploch. V tomto stávajícím uspořádání je křižovatka dvou frekventovaných silnic II. třídy dopravně málo propustná, a to především na levém odbočení ve směru do Benešova na Kladruby a dále na...

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 mezi Kojšovicemi a Toužimí a návrh dopravně inženýrského opatření. Jedná se o významnou silnici II. třídy. Silnice je součástí silniční sítě Karlovarského kraje, je přímo napojena na silnice I/20 a I/6 (E49, E48), které jsou jedním z páteřních...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • II/125 Vlašim, most přes potok za městem Vlašim

  II/125 Vlašim, most přes potok za městem Vlašim

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce mostu a jeho rozšíření pro nové šířkové uspořádání vozovky. Stavba mostu v návaznosti na budoucí rekonstrukci úseku II/125 zaručuje zlepšení výsledného užívání mostního objektu (šířkové a únosností parametry) a užívání silnice ve standardních parametrech v...

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov

  II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 a to mezi obcemi Bochov a Kozlov. Silnice je důležitou součástí silniční sítě Karlovarského kraje, která převádí dopravu ve směru jih - sever a je důležitou spojnicí mezi silnicemi I/6 Karlovy Vary - Praha a silnicí I/20 Karlovy Vary - Plzeň z...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

  Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průsečných křižovatek na křižovatky okružní, zároveň dojde k úpravě a vzniku tras pro pěší a cyklostezky, úpravě veřejného osvětlení, úpravě odvodnění, úpravě dopravního značení a k vegetačním úpravám v okolí okružních křižovatek. Projekt je...

  Příjemce: Liberecký kraj
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice

  II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice

  Dokončený Doprava

  Stavba řeší stavební úpravu tří úseků na komunikaci II/449. Objekt SO 01 v celkové délce1, 61698 km, SO 02 v délce 2,38001 km a SO 03 v délce 6,13938 km. Celková délka upravovaného úseku silnice je 10,24533 km. Součástí projektu jsou tři mostní objekty most ev. č. 449-041 (0,052km) v...

  Příjemce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 13.09.2018
 • II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012

  II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012

  Dokončený Doprava

  Předmětem předkládaného projektového záměru je modernizace mostní konstrukce s evidenčním číslem 150-012 na sil. II/150 přes vodní nádrž Švihov (Želivka). Realizace projektu zabrání degradaci současného stavu, v krajním případě zhroucení mostní konstrukce a odříznutí tak jedné části obce od druhé...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.12.2017
 • II/413 Dobelice - Hostěradice

  II/413 Dobelice - Hostěradice

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/413 mezi obcemi Dobelice a Hostěradice - Míšovice v celkové délce 5,615 km (provozní staničení silnice km 8,043 až km 13,658). Předmětný úsek komunikace II/413 je součástí Prioritní regionální silniční sítě, vymezené podle kritérií uvedených v...

  Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  Ukončení projektu: 31.12.2017
Načíst další