Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

  Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Areál baziliky na Svatém Kopečku je významným dominantním prvkem a mimořádně cennou barokní stavbou. Není v současné době plnohodnotně využíván z důvodu nevyhovujících technických podmínek (část památky je dokonce v havarijním) stavu). Podstatná část areálu není přístupná a využívána veřejností...

  Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  Ukončení projektu: 31.03.2021
 • Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 19.01.2021
 • Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Globálním cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově. Konkrétním cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Realizací projektu dojde k zpřístupnění a zefektivnění 3...

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

  Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt řeší prostřednictvím rekonstrukce a revitalizace havarijní stav nemovité kulturní památky poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Dále jsou předmětem projektu nezbytné restaurátorské práce na mobiliáři objektu a součástí je také vytvoření nové expozice a digitalizace...

  Příjemce: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
  Ukončení projektu: 30.06.2020
 • Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

  Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt se zaměřuje na Vodní hamr v Dobřívi, který se nachází v severovýchodní části obce. Cílem projektu je revitalizace unikátní funkční technické památky evropského významu, která je v současné době téměř v havarijním stavu. Realizací projektu bude obnoven plný provoz unikátního technického...

  Příjemce: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.06.2020
 • Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě

  Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průmyslových hal v lokalitě Dolní oblast Vítkovice na depozitárně - expoziční objekt NZM. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea. Výstupy projektu jsou...

  Příjemce: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
  Ukončení projektu: 31.05.2020
 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení...

  Příjemce: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

  Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je revitalizace muzejní budovy Frýdeckého zámku vč. instalace zcela nových expozic a obnovy části muzejních depozitářů. Žádost o dotaci je motivována potřebou částečně revitalizovat objekt zámku, společně s vybudování nových tematických expozic. Zároveň dojde ke zlepšení...

  Příjemce: Moravskoslezský kraj
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je oprava krovů, střech a fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, restaurování prvků mobiliáře v interiéru v kapli sv. Jana Nepomuckého, řešení odtoku dešťové vody a úprava parkové zeleně v prostorách kolem kostela. Tyto aktivity povedou k otevření kaple pro veřejnost a tedy k...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Kájov
  Ukončení projektu: 30.11.2019
Načíst další