Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení...

  Příjemce: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

  Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě se svým významem řadí mezi nejvýznamnější památky regionu. Smyslem a účelem projektu je faktická záchrana ceněné národní kulturní památky a vytvoření takových podmínek, které umožní zatraktivnění tohoto turistického místa. Projekt řeší havarijní stavebně...

  Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  Ukončení projektu: 31.08.2019
 • Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

  Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je přemístění části podsbírky lapidária z nevyhovujících a veřejnosti nepřístupných prostor znojemského hradu do venkovních prostor zadního traktu minoritského kláštera ve Znojmě. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit všem návštěvníkům muzea expozici lapidária ve venkovních...

  Příjemce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.05.2019
 • Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

  Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 52 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené...

  Příjemce: Město Žatec
  Ukončení projektu: 15.01.2019
 • Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

  Krkonošské muzeum - expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších. Muzeum je situováno do fary z 19. století, přičemž technický stav objektu je nevyhovující a ohrožující sbírkové předměty. Expozice odpovídá době vzniku, ale pro efektivnější...

  Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií

  Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předložený projekt řeší modernizaci a technické zhodnocení majetku svěřeného do péče Zlínským krajem investicí do modernizace depozitářů (zlepšení zabezpečení objektu, klimatických podmínek pro uchování sbírek, identifikace a inventarizace předmětů, manipulace v depozitáři) a dovybavením...

  Příjemce: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

  Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem předkládaného projektu je vybudovat novou část expozice, která bude doplňovat a kompletovat celý Masarykův pracovní i soukromý život. V rámci projektu dojde i k obohacení stávajících sbírek o moderní a interaktivní technologie, které budou odpovídat současným muzejním standardům. V rámci...

  Příjemce: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

  Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je stávající budova úpravny uhlí v areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři, bývalé těžní věže a spojovacího mostku. Konkrétně se jedná o opravu budovy úpravny uhlí na st.p.č. 259 v k.ú. Lampertice včetně spojovacího mostu mezi šachetní budovou jámy Jan (st.p.č. 318) a úpravnou uhlí. V...

  Příjemce: Důl Jan Šverma o.p.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

  Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je rehabilitace věže sv. Ducha, která bude spočívat jednak ve fyzické obnově objektu a jednak v novém funkčním využití objektu. Realizací projektu dojde zachování této památky, která je součástí památek UNESCO ve městě Telči. V rámci stavebních prací dojde především k obnově...

  Příjemce: Město Telč
  Ukončení projektu: 28.09.2018
 • KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Podporovanou aktivitou v rámci projektu je revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky - Karlovarského městského divadla, jenž je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř. č. 30580/4-881. Hlavní aktivitou projektu je obnova památky (rekonstrukce a stavební...

  Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
  Ukončení projektu: 27.09.2018
Načíst další