Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

  Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt vychází z dlouhodobých potřeb školy a jejího zřizovatele, mezi kterými je zvyšování kvality infrastruktury pro výchovu a vzdělávání tak, aby škola mohla vyrovnávat hendikepy ve srovnání s většími školami v okolí, např. Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany. Předmětem projektu je realizace...

  Příjemce: Obec Petříkov
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • Hořice - lávka přes silnici I/35

  Hořice - lávka přes silnici I/35

  Dokončený Regionální rozvoj

  Mimoúrovňové křížení stezky pro pěší a cyklisty přes frekventovanou mezinárodní silnici první třídy E442 (I/35), která propojí místní část Libonice a obce na jihozápad s městem Hořice.

  Příjemce: Město Hořice
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

  Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ Nové Sedlo. Celková modernizace odborných učeben je vedena za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. V rámci projektu dojde k vybudování laboratoře, která bude sloužit jako přírodovědná učebna a...

  Příjemce: Město Nové Sedlo
  Ukončení projektu: 16.09.2018
 • Podpora řídících a administrativních schopností MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

  Podpora řídících a administrativních schopností MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

  V realizaci Regionální rozvoj

  Projekt je určen pro MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. a jeho cílem je podpora administrativních a řídících aktivit MAS, která zahrnuje především personální a technické zajištění realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

  Příjemce: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2023
 • Provozní a animační výdaje MAS Český sever

  Provozní a animační výdaje MAS Český sever

  V realizaci Regionální rozvoj

  Předkládaný projekt je zaměřen na "Přípravu a realizaci SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zajištění provozních a animačních aktivit, příprava a vyhlášení výzev, příjem žádostí...

  Příjemce: MAS Český sever, z.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2023
 • Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s.

  Provozní a animační výdaje MAS Vyhlídky,z.s.

  V realizaci Regionální rozvoj

  Provozní a animační výdaje místní akční skupiny MAS Vyhlídky,z.s. na realizaci a implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v obcích územní působnosti v období 2016- 2023.

  Příjemce: MAS Vyhlídky,z.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2023
 • Bezpečnost v dopravě- chodníky Kosořice

  Bezpečnost v dopravě- chodníky Kosořice

  V realizaci Regionální rozvoj

  Realizací projektu dojde zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Kosořice. Předmětem projektu je: - výstavba nové větve chodníků podél silnice III. třídy číslo 2757 přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, - bezbariérové napojení na zastávku veřejné hromadné dopravy, - realizaci...

  Příjemce: Obec Kosořice
  Ukončení projektu: 31.10.2020
 • Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev

  Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev

  V realizaci Regionální rozvoj

  Cílové skupiny projektu jsou popsané v samostatné záložce. V objektu ZŠ není bezbariérový vstup a chybí zde odborné učebny. Stavebními úpravami v budově ZŠ a MŠ Nová Cerekev dojde k vybudování a vybavení odborné učebny chemie. Bude vybudován bezbariérový boční vstup a bezbariérová spojovací...

  Příjemce: Městys Nová Cerekev
  Ukončení projektu: 20.10.2020
 • ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB-CHARITA KOJETÍN-POŘÍZENÍ AUTOMOBILU

  ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB-CHARITA KOJETÍN-POŘÍZENÍ AUTOMOBILU

  V realizaci Regionální rozvoj

  Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro stávající i nové klienty. Registrovaná sociální služba Dům Sv. Josefa - centrum denních služeb, je ambulantní sociální službou. Klienti se tedy za touto službou musí přemístit ze svého bydliště. Realizací projektu dojde k nákupu...

  Příjemce: Charita Kojetín
  Ukončení projektu: 16.10.2020
 • Bezpečný chodník 2019

  Bezpečný chodník 2019

  V realizaci Regionální rozvoj

  Výstavba bezbariérového chodníku podél místní komunikace v Rokytnici nad Rokytnou, který zvýší bezpečnost chodců.

  Příjemce: Městys Rokytnice nad Rokytnou
  Ukončení projektu: 14.10.2020
Načíst další