Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem akce je regenerace cest zámeckého parku, která řeší úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a doplnění venkovního mobiliáře spočívající ve výměně stávajících laviček. Realizací projektu dojde k obnově cestní sítě do autentické podoby, ke zvýšení...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 01.06.2020
 • Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Sdílená učebna informatiky a robotiky

  Dokončený Regionální rozvoj

  Ve Dvoře Králové nad Labem chybí v současné době prostory pro zřízení sdílené učebny informatiky a robotiky, která by mohla sloužit jako sdílená učebna pro všechny základní školy, které se nacházejí na území města. Jako řešení se jeví možnost vybudovat tuto učebnu na Střední škole informatiky a...

  Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pořízením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky stropnímu zvedacímu a asistenčnímu systému budou přesuny handikepovaných osob pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

  Příjemce: Diecézní charita Brno
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • "Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně" (cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov)

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt řeší vybudování stezky pro společný provoz cyklistů a chodců v katastrálním území Kravaře ve Slezsku v délce cca 3,3 km (území Města Kravaře, Moravskoslezský kraj). Její realizací dojde k propojení Města Kravaře a Města Dolní Benešov, respektive jeho městské části Zábřeh (stezka naváže na...

  Příjemce: Město Kravaře
  Ukončení projektu: 30.04.2019
 • Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov

  Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je vybudování stezky pro provoz cyklistů v katastrálním území Oldřišov v délce 1.497 m. Stezka propojuje polní cestu v katastrálním území Opava-Kateřinky a místní komunikaci z Pustých Jakartic na území obce Oldřišov. Stávající cyklistické propojení mezi obcí Oldřišov a městem...

  Příjemce: Obec Oldřišov
  Ukončení projektu: 31.01.2019
 • Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Palkovicích, v lokalitě, kde chodci k přístupu na zastávku a chodník využívají silnici III/4848. Bude vybudována komunikace pro pěší v podobě lávky přes řeku ...

  Příjemce: Obec Palkovice
  Ukončení projektu: 18.12.2018
 • Lávka přes železniční trať, Náchod

  Lávka přes železniční trať, Náchod

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu je vybudování železniční lávky pro pěší spolu s novými chodníky na předmostí a veřejného osvětlení z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti chodců. {^youtubevideo|(width)425|(height)264|(rel)True|(url)https://www.youtube.com/watch?v=tvqQ_uBXyVc|(fs)True|(autoplay...

  Příjemce: MĚSTO NÁCHOD
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

  Jazyková učebna v ZŠ Petříkov

  Dokončený Regionální rozvoj

  Projekt vychází z dlouhodobých potřeb školy a jejího zřizovatele, mezi kterými je zvyšování kvality infrastruktury pro výchovu a vzdělávání tak, aby škola mohla vyrovnávat hendikepy ve srovnání s většími školami v okolí, např. Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany. Předmětem projektu je realizace...

  Příjemce: Obec Petříkov
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • Hořice - lávka přes silnici I/35

  Hořice - lávka přes silnici I/35

  Dokončený Regionální rozvoj

  Mimoúrovňové křížení stezky pro pěší a cyklisty přes frekventovanou mezinárodní silnici první třídy E442 (I/35), která propojí místní část Libonice a obce na jihozápad s městem Hořice.

  Příjemce: Město Hořice
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

  Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ Nové Sedlo. Celková modernizace odborných učeben je vedena za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. V rámci projektu dojde k vybudování laboratoře, která bude sloužit jako přírodovědná učebna a...

  Příjemce: Město Nové Sedlo
  Ukončení projektu: 16.09.2018
Načíst další