Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu

  Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost HZS ČR na řešení a řízení rizik vyvolaných změnou klimatu (sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy). Cílem projektu je zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, která umožní zajistit...

  Příjemce: Ministerstvo vnitra
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

  Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Realizací projektu dojde k rozšíření vzděl. a výcvik. střediska ZZS ZK formou nástavby 3.NP současného objektu ZZS ZK.Po realizaci projektu bude dosažena kapacita jednorázově proškolených osob až 80. Dojde ke zvýšení kvality záchranných prací, snížení časové dotace potřebné při záchranných...

  Příjemce: Zlínský kraj
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Hasičská zbrojnice Chválkovice

  Hasičská zbrojnice Chválkovice

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je vybudování nového objektu hasičské zbrojnice ve Chválkovicích v nové dislokaci za účelem zvýšení odolnosti zbrojnice vůči účinkům mimořádné události spojené s extrémním suchem a rizikem havárie nebezpečných látek tak, aby byla Olomouc JPO II připravena plnit své úkoly v...

  Příjemce: Statutární město Olomouc
  Ukončení projektu: 27.06.2019
 • Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice

  Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výkon služby jednotky požární ochrany Sbor dobrovolných hasičů Hošťálkovice. Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak...

  Příjemce: Statutární město Ostrava
  Ukončení projektu: 31.05.2019
 • UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

  UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska bude řešit problematiku odborné přípravy a výcviku příslušníků hasičského záchranného sboru, potažmo i ostatních složek IZS, ve výšce a nad volnou hloubkou. S cílem zvýšení připravenosti k řešení a řízení...

  Příjemce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
  Ukončení projektu: 31.05.2019
 • PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V JÍLOVÉM U DĚČÍNA

  PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V JÍLOVÉM U DĚČÍNA

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem a obsahem projektu je vybudování kvalitativně odpovídajícího zázemí pro JSDHO Jílové - Modrá, jež umožní urychlit a zlepšit poskytované služby v rámci Požárně poplachového plánu Ústeckého kraje a také umožní dále rozšiřovat okruh činností JSDHO. Současné zázemí zásadně neodpovídá požadavkům...

  Příjemce: Město Jílové
  Ukončení projektu: 15.04.2019
 • Výstavba požární zbrojnice - Skalná

  Výstavba požární zbrojnice - Skalná

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je vybudování nové požární zbrojnice ve Skalné, primárně určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Jedná se o redislokaci stávající požární zbrojnice, umístěné v technicky nevyhovujícím objektu v ulici Sportovní, do nového objektu vybudovaného tzv. "na zelené...

  Příjemce: Město Skalná
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

  Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK, zaměřeného na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost s ostatními složkami IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci této výzvy budou pořízeny výukové modely (figuríny...

  Příjemce: Karlovarský kraj
  Ukončení projektu: 30.12.2018
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice

  Rekonstrukce hasičské zbrojnice

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní...

  Příjemce: Městys Náměšť na Hané
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • ZZS OK - Modernizace výcvikových středisek

  ZZS OK - Modernizace výcvikových středisek

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu je pořízení simulačních technologií, technického a technologické vybavení a školicích pomůcek nezbytných pro výuku, zvyšování erudice a zdokonalování postupů řešících kritické situace. Simulátory budou určeny pro školení jak jednotlivců, tak i týmů.

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2018
Načíst další