Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Územní studie krajiny správního obvodu ORP Znojmo

  Územní studie krajiny správního obvodu ORP Znojmo

  Dokončený Modernizace veřejné správy

  Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Znojmo je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Realizace projektu je rozdělena do 2 etap: 1. etapa? I. dílčí plnění...

  Příjemce: Město Znojmo
  Ukončení projektu: 31.05.2018
 • Územní studie Město Vsetín - přednádražní prostor

  Územní studie Město Vsetín - přednádražní prostor

  Dokončený Modernizace veřejné správy

  Územní studie navrhuje řešení ploch přednádražního prostoru železniční stanice Vsetín ležící na železniční trati č. 280, zařazené do sítě TEN-T včetně bezprostředně navazujících ulic Nádražní a U Hřiště. Studie bude sloužit jako podklad pro komplexní stabilizaci plochy pro nádražní prostor...

  Příjemce: Město Vsetín
  Ukončení projektu: 31.03.2017
 • Technologické centrum kraje Vysočina podporuje elektronizaci

  Technologické centrum kraje Vysočina podporuje elektronizaci

  Dokončený

  Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment v regionech. Realizací center se vytváří koncept rozvoje IS...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 31.07.2014
 • Portál BusinessInfo.cz nabízí moderní informační servis pro podnikatele

  Portál BusinessInfo.cz nabízí moderní informační servis pro podnikatele

  Dokončený

  Cílem projektu bylo odstranění duplicity ve zveřejňování informací a především další rozvoj spolupráce s Portálem veřejné správy. Za přispění projektu byl vytvořen nový a přehlednější portál. Ten nyní nabízí podnikatelům moderní informační servis a je obohacen o řadu užitečných novinek. Portál...

  Příjemce: Česká agentura na podporu obchodu/Czech Trade
  Ukončení projektu: 31.08.2013
 • Kontaktní a koordinační centra

  Kontaktní a koordinační centra

  Dokončený

  Centra jsou součástí složek Integrovaného záchranného systému, které se v jeho rámci podílejí zejména na zajištění: •    záchrany bezprostředně ohrožených osob •    koordinace při řešení mimořádných událostí v rámci IZS

  Příjemce: Krajská ředitelství Policie ČR
  Ukončení projektu: 31.12.2012
 • CRAB vyřešil chybějící evidenci administrativních budov

  CRAB vyřešil chybějící evidenci administrativních budov

  Dokončený

  CRAB zavedl jednotnou metodiku evidence administrativních budov, která doposud neexistovala, a pro některé instituce se navíc stane primární systémem pro jejich evidenci. Instituce často neměly přehled o tom, jaké a kde se nachází budovy ve vlastnictví státu, o jejich obsazenost či nákladech...

  Příjemce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Ukončení projektu: 27.10.2012
 • Nový územní plán obce Čeladná

  Nový územní plán obce Čeladná

  Dokončený

  Nový územní plán reagoval na požadavky občanů i institucí. Zároveň má vazbu na dřívější pozemkovou činnost a požadavky vlastníků pozemků v obci a komplexně řešit fukční využití území.Součástí projektu bylo zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území...

  Příjemce: Obec Čeladná
  Ukončení projektu: 30.05.2011
 • Nový územní plán městyse Radomyšl

  Nový územní plán městyse Radomyšl

  Dokončený

  Návrh územního plánu stanovil základní koncepci rozvoje území městyse, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.Návrh vymezuje zastavěné území, plochy a koridory dopravní, technické infrastruktury a...

  Příjemce: Městys Radomyšl
  Ukončení projektu: 30.06.2010
 • Strategie rozvoje města = nástroj pro efektivnější rozhodování

  Strategie rozvoje města = nástroj pro efektivnější rozhodování

  Dokončený

   „Cílem projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020“(Strategie) bylo vytvořit dokument, který bude město využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a...

  Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
  Ukončení projektu:
 • Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

  Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

  Dokončený Modernizace veřejné správy

  Projekt je zaměřen na zpracování územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství města Chrudim včetně jeho částí Medlešice, Vlčnov, Topol a Vestec. Územní studie bude zpracována ve 2 etapách, v 1. etapě bude řešena koncepce systému veřejných...

  Příjemce: Město Chrudim
  Ukončení projektu: 06.08.2021
Načíst další