Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Předmětem předkládaného projektu je rozšíření reklamního studia o tisk na kovové plochy a textil. Žadatelem projektu je společnost Delatero s.r.o., která podniká v reklamní činnosti. V sociálním podniku budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny, přesněji hendikepované osoby nebo osoby dlouhodobě...

  Příjemce: Tiskárna Delatero s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Zvířecí krematorium Chodov

  Zvířecí krematorium Chodov

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Vybudování nového sociálního podniku - zvířecího krematoria pro zvířata ze zájmových chovů v sociálně vyloučené lokalitě, které bude nabízet službu - individuální kremaci (zpopelnění) vč. dalších doplňkových služeb a prodeje produktů s touto službou související. Společnost umožní začleňování osob...

  Příjemce: SOULS IN PET HEAVEN s.r.o.
  Ukončení projektu: 30.06.2018
 • Zenová zahrada

  Zenová zahrada

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Předmětem projektu je vznik nového sociálního podniku, založeném na principech integračního sociálního podnikání a vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku (Zenová zahrada), které bude zohledňovat specifické potřeby cílové skupiny a které umožní pracovní uplatnění a sociální...

  Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
  Ukončení projektu: 29.06.2018
 • Buzola - aktivně zpět

  Buzola - aktivně zpět

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Cílem projektu je rozšíření kapacity sociálního podniku Ultina, jehož předmětem činnosti je výroba a vývoj sportovních i civilních vozíků a dalších sportovních zařízení pro osoby na vozíku. Smyslem fungování společnosti Ultina je navracet vozíčkáře zpět do aktivního života a to jednak...

  Příjemce: Ultina s.r.o.
  Ukončení projektu: 06.06.2018
 • ROZŠÍŘENÍ VÝROBNY ČERSTVÝCH TĚSTOVIN

  ROZŠÍŘENÍ VÝROBNY ČERSTVÝCH TĚSTOVIN

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Společnost Pasta Fidli, s.r.o. vyrábí od 7.1.2014 čerstvé těstoviny, které dodává do více než 120 restaurací a 40 maloobchodů. Jedná se o fungující sociální podnik s ročním obratem v roce 2015 přes 4 mil. Kč. Projekt se zabýval personálním a produkčním rozšířením sociálního podniku - rozšíření...

  Příjemce: Pasta Fidli, s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.01.2018
 • Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč

  Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Projekt si klade za cíl rozšíření výroby a produktového portfolia úspěšně fungující sociální firmy Pivovar Chříč. Díky jeho realizaci se zvýší výrobní kapacita podniku a nově se zavede možnost filtrovat pivo, což zlepší distribuční a skladovací možnosti vyráběného produktu. Zcela nově bude také...

  Příjemce: Pivovar Chříč s.r.o.
  Ukončení projektu: 30.11.2017
 • Skladová a administrativní hala Dalovice

  Skladová a administrativní hala Dalovice

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Cílem projektu je rozvoj sociálního podniku "Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o." a vytvoření 3 nových pracovních míst pro zdravotně postižené. V rámci projektu budou realizovány stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice, čímž dojde k rozšíření prostorových kapacit...

  Příjemce: Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
  Ukončení projektu: 15.11.2017
 • Sociální firma Psí útulek Rožnovsko

  Sociální firma Psí útulek Rožnovsko

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Záměrem projektu je vytvoření prostor a vybavení sociální firmy s názvem Psí útulek Rožnovsko s.r.o. Hlavním účelem je vytvoření nabídky adekvátních pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce, firma se ve své Zakladatelské listině zavazuje k zaměstnávání více než 30% osob znevýhodněných...

  Příjemce: Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
  Ukončení projektu: 26.09.2017
 • Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podníkání ve společnosti PROFIMEX spol. s r.o.

  Rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podníkání ve společnosti PROFIMEX spol. s r.o.

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Projekt je zaměřený na personální a produkční rozšíření sociálního podniku PROFIMEX spol. s r.o. V rámci realizace projektu budou zakoupeny nové technologie, které společnost využije při své činnosti, tj. výrobě ochranných pracovních oděvů. Budou zakoupeny dva poloautomatické rámečkové...

  Příjemce: PROFIMEX, spol. s r.o.
  Ukončení projektu: 31.07.2017
 • Revitalizace náměstíčka a parkoviště u pivovaru ve Strakonicích

  Revitalizace náměstíčka a parkoviště u pivovaru ve Strakonicích

  Dokončený

  Hlavním záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny "Sídliště Mír" ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené lokalitě.

  Příjemce: Město Strakonice Ukončení projektu: 30.11.2015

Načíst další