Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie

  KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Hlavním motivem pro předložení tohoto projektu je snaha poskytnout pacientům nemocnice nejkvalitnější diagnostické metody a postupy léčby, které přispějí k výrazně kvalitnější péči o zdravý vývoj jedince a poruch tohoto vývoje v perinatálním období. Pořízení moderních zdravotnických přístrojů a...

  Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • FN Brno modernizace onkogynekologického centra

  FN Brno modernizace onkogynekologického centra

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno, jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a jako onkogynekologického centra poskytující vysocespecializovanou péči je modernizace přístrojového vybavení tohoto specializovaného centra. Cílem projektu je zvýšení kvality...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
  Ukončení projektu: 19.12.2019
 • Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I

  Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Základním přínosem projektu je zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče neboť kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče (ať již jde o diagnostiku nebo například rehabilitaci) určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak...

  Příjemce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
  Ukončení projektu: 30.11.2019
 • MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ROBOTIZACE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

  MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ROBOTIZACE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je modernizace rozšíření zdravotnického přístrojového vybavení zobrazovacích metod a robotických systému pro rehabilitaci neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů, pomocí užití nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a výzkumu v oblasti...

  Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
  Ukončení projektu: 07.09.2019
 • Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji

  Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předložený projekt vychází z Koncepce návazné péče Plzeňského kraje. Předmětem žádosti o dotaci (resp. způsobilých výdajů) je pořízení nového přístrojového vybavení využívaného pro následnou péči v Klatovské nemocnici, a.s. Cílem projektu je zajištění poskytování kvalitní péče na vysoké úrovni...

  Příjemce: Klatovská nemocnice, a.s.
  Ukončení projektu: 30.06.2019
 • Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie

  Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Obsahem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii Nemocnice Pardubického kraje, a.s., konkrétně Porodnicko-gynekologické kliniky. Díky modernizaci přístrojového vybavení dojde k vyrovnání nerovností v možné kvalitě a...

  Příjemce: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  Ukončení projektu: 31.05.2019
 • MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

  MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je je rozšíření zdravotnického přístrojového vybavení v podobě magnetické rezonance o výkonu 1,5 T (Tesla) a vybudování nového pracoviště RDG oddělení, čímž dojde k navýšení objemu poskytované zdravotní péče. Bude využito nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a...

  Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
  Ukončení projektu: 23.01.2019
 • Zvýšení kvality návazné péče - IROP

  Zvýšení kvality návazné péče - IROP

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu je pořízení nové zdravotnické technologie pro Oddělení nukleární medicíny a Radiodiagnostické oddělení, která umožní (ve srovnání se stávající technologií, která je morálně i fyzicky zastaralá) zvýšení kvality návazné péče po pacienty spádové oblasti ON Mladá Boleslav. Konkrétně...

  Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

  Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jedná se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem je zlepšit...

  Příjemce: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2018
Načíst další