Úvod > Projekty

Projekty

Z důvodu, aby byly prostředky z IROP účelně vynakládány, je nutné sledovat,  do jakých projektů směřují a jaké přínosy s sebou nesou. Sekce Projekty Vás navede na informace, které vás budou zajímat. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

  Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Projekt zahrnuje realizaci vybudování parkovacích stání K + R v přímé vazbě na přestupní terminál.

  Příjemce: Město Kolín
  Ukončení projektu: 28.12.2018
 • Modernizace autobusového terminálu v Sázavě a parkoviště P+R v ulici Gen. Vedrala Sázavského

  Modernizace autobusového terminálu v Sázavě a parkoviště P+R v ulici Gen. Vedrala Sázavského

  Dokončený Doprava

  Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce a modernizace autobusového nádraží, jako součást terminálu jako přestupního uzlu veřejné dopravy. Projekt bude realizován na stávajícím autobusovém nádraží s přístupem k vlakovému nádraží, k podchodu do města a nově vybudovanému parkovišti P+R s napojením...

  Příjemce: Město Sázava
  Ukončení projektu: 20.12.2018
 • Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

  Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

  Dokončený Doprava

  Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém, který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol...

  Příjemce: Město Poděbrady
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami

  Výstavba parkovacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je vybudování nových záchytných parkovacích systémů typu P+R ve třech lokalitách - první v lokalitě Drkolnov, severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní (včetně K+R) . Druhé parkoviště bude umístěno též v lokalitě Drkolnov, mezi Březohorským hřbitovem a ulicí...

  Příjemce: Město Příbram
  Ukončení projektu: 31.08.2018
 • Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem

  Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem

  Dokončený Doprava

  Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Lysé nad Labem. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém, který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol...

  Příjemce: Město Lysá nad Labem
  Ukončení projektu: 31.05.2018
 • Nákup plně nízkopodlažních CNG autobusů - ČSAD Střední Čechy, a.s.

  Nákup plně nízkopodlažních CNG autobusů - ČSAD Střední Čechy, a.s.

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je dodávka 10 kusů plně nízkopodlažních CNG autobusů pro veřejnou dopravu v závazku veřejných služeb ve Středních Čechách. Cílem projektu je nákup kvalitních moderních autobusů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb dopravce a sníží negativní dopad dopravy na životní...

  Příjemce: ČSAD Střední Čechy , a.s.
  Ukončení projektu: 25.04.2018
 • Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

  Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

  Dokončený Doprava

  Zamýšlený projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím nové výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšující bezpečnost pěší dopravy. Projekt navazuje na stávající síť liniově infrastruktury pro chodce a vyplňuje nevyhovující mezery v pěším...

  Příjemce: Obec Obecnice
  Ukončení projektu: 24.11.2017
 • Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň

  Labská cyklostezka, úsek Čelákovice - Lázně Toušeň

  Dokončený Doprava

  Cílem projektu je vybudovat novou část Labské cyklostezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km s adekvátní doprovodnou infrastrukturou. Realizací projektu se zatraktivní stávající stezka a dojde ke zvýšení počtu místních obyvatel a obyvatel okolních obcí, kteří se budou moci pomocí...

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu: 30.06.2017
 • Cyklostezka Buštěhrad - Lidice

  Cyklostezka Buštěhrad - Lidice

  V realizaci Doprava

  Záměrem projektu je vybudování cyklostezky, která umožní propojení okrajové části města Buštěhrad s obcí Lidice. Dojde ke zvýšení bezpečnosti cyklistické i pěší dopravy na cestách do zaměstnání, škol a za službami. Nová cyklostezka bude navazovat na již existující a nově vzniklé autobusové...

  Příjemce: Město Buštěhrad
  Ukončení projektu: 30.06.2020
 • Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

  Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je částečná obnova vozového parku společnosti OAD Kolín s.r.o. prostřednictvím výměny stávajících a nevyhovujících typů autobusů (EURO2 A EURO 3) za nové, nízkoemisní autobusy, které vyhovují daným normám a požadavkům (EURO 6). V rámci obnovy vozového parku dojde ke snížení...

  Příjemce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.05.2020
Načíst další