Úvod > Statistiky a analýzy

Statistiky a analýzy

Na této nové stránce Statistiky a analýzy naleznete informace o čerpání finančních prostředků v IROP 2014-2020, dále přehled indikátorů, tedy např. počty podpořených silnic, ško, zařízení poskytujících sociální péči aj. Níže je také odkaz na podstránku Přehledy projektů a výzev, která obsahuje tabulky s aktuálními stavy alokací výzev IROP, přehledy schválených a podpořených projektů z IROP apod.

Informace o čerpání 2014-2020

129 mld. Kč

Celkové finanční prostředky IROP

118 mld. Kč

Finanční prostředky IROP v právních aktech schválených projektů

59 mld. Kč

Finanční prostředky IROP proplacené příjemcům

9 857

Počet schválených projektů
 • Silnice a doprava

  597 km silnic
  Silnice II. třídy a III. třídy

  dostupny
  714 kusů vozidel
  Nízkoemisní vozidla MHD (tram, bus, trolejbus)

  dostupny
 • Integrovaný záchranný systém (IZS)

  105 stanic pro IZS
  Nové a modernizované stanice sloužící složkám Integrovaného záchranného systému IZS

  moderni
 • Infrastruktura sociálních služeb

  191 nových pracovních míst
  Nová pracovní místa pro sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby

  aktivni
  899 zařízení v soc. péči
  Zařízení poskytující sociální péči

  aktivni
 • Infrastruktura zdravotních služeb

  103 podpořených nemocnic
  Podpořená pracoviště zdravotní péče

  zdravy
 • Infrastruktura pro školství

  243 zmodernizovaných MŠ
  Školky poskytnou mnohonásobně vyšší kapacitu.

  perspektivni
  1 456 zmodern. ZŠ a SŠ
  Podpořené základní a střední školy

  perspektivni
 • Památky, muzea, knihovny

  35 podpořených památek
  Zrekonstruované památky

  kulturni