Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena